Lipoliza je metoda uklanjanja masnih naslaga direktnom aplikacijom lipolitičkog koktela u kritičnu regiju. Koktel sadrži dva ključna sastojaka fosfatidil-holin i deoksiholat.
Deoksiholat prekida membranu masne ćelije i tako omogućava masnim kapljicama da napuste ćeliju. Kako se mast ne razlaže u vodi kako se kao takva ne može transportovati krvlju tu nastupa emulgator odnosno rastvarač masti koji trigliceride prevodi u slobodne masne kiseline koje se onda dalje mogu vezivati u vodenom rastvoru i transportovati. Angažovane masti se transportuju dalje do jetre i posle su na raspolaganju za potrošnju

TRAJNOST: lipoliza je pomoćno sredstvo u procesu mršavljenja
INDIKACIJE: lokalne masne naslage na trupu, udovima, podbradku.
NEŽELJENA DEJSTVA: lokalno crvenilo i lokalna alergijska reakcija
OPORAVAK NAKON TRETMANA: otok i modrice traju oko 7 do 10 dana, a pun efekta se vidi za 3 do 4 nedelje.

lipoliza - lipolysis

Kontaktirajte nas da zakažete svoje konsultacije