Ultrazvuk je zvuk čija frekvenca talasa izvan opsega našeg čulnog opsega. Ove zvukove čovek ne registruje ali neke životinje ih mogu proizvesti i čuti. Kao i drugi zvučni talasi može da prolazi kroz gasne i tečne medijume ali se od gustih medija dobija. Ovo je iskorišćeno za konstrukciju prvih dijagnostičkih medicinskih aparata, čiji ultrazvučni talasi u zavisnosti od frekvence mogu prodirati pliće ili dublje u tkivo.
Za kozmetičku primenu napravljeni su posebni ultrazvučni aparati, čija je talasna dužina frekvence koja prodire do mišićnog sloja kroz masno tkivo od koga se odbija.

Ultrazvuk je sigurna dijagnostička metoda koja nema neželjenih efekata. Ipak kroz dugu primenu UZ u dijagnostici je primećen jedan neželjeni efekat a to je da se u tkivu kroz koje zvuk prolazi prave mikrošupljine (pukotine) koje oštećuju tkivo. Ovaj efekat je minimalan i za vreme pregled ne dovodi do ozbiljnog oštećenja tkiva.

Ovaj neželjeni efekat je najvažniji efekat ultrazvučne kavitacije. Cavitas na grčkom znači pukotina i odatle ova metoda nosi svoj naziv. Ovaj neželjeni efekat je iskorišćen za dizajn ultrazvučne kavitacije tako što odgovarajućom frekvencom se oštećuje samo masno tkivo, tj. masne ćelije. Praveći šupljine u medjućelijskom prostoru ultrazvuk oštećuje i membranu iz masnih ćelija i tako dovodi do curenja masti iz ćelija. Ova mast se resorbuje u limfotok i dalje u cirkulaciju.

Da bi se postigao adekvatan efekat ultrazvučne kavitacije potrebno je da zvuk deluje dovoljno dugo. Iz tog razloga tretman traje 40 min. Preko 40 min. se ne preporučuje. Savetuje se da nakon UZ tretmana primeni i radiotalasni lifting i limfna drenaža kako bi se mast aktivirala.

ultrazvucna kavitacija

Kontaktirajte nas da zakažete svoje konsultacije